Husan

1500003-Husan,_Farsund_rådhus
Adresse

Jochum Lunds plass 1, 4550 Farsund

Husan i Farsund var opprinnelig et stort kjøpmannshus, oppført av handelsmannen, rederen og verftseieren Jochum Brinch Lund til bruk for sine sønner Gabriel Lund (eidsvollsmannen) og Ebbe Lund i 1790-årene. Bygningen ble regnet som landets nest største verdslige trebygning. Navnet betyr «hus» i flertall.

Jochum Lund døde i 1807, og sønnene drev farens virksomhet videre fra eiendommen. Redusert handel med England under Napoleonskrigene ga i stedet muligheten til kaperfart, og forretningen blomstret. Etter 1814 gikk det gradvis nedover med handelshuset, og Gabriel Lund flyttet til Trondheim som postmester i 1830. Senere ble eiendommen sorenskriverbolig, før familien Lund kjøpte huset tilbake i 1914. En ny fløy ble påbygd mot nord. Høsten 1940 ble bygningen okkupert av tyskerne, og eieren Macody Lund ble arrestert. Sprengfyring i de gamle ovnene utløste en brann, og hoveddelen brant ned. Denne delen ble senere gjenoppbygd som kopi, og Husan ble tatt i bruk som Farsund rådhus.

Festsalen på Husan blir brukt til private og offentlige arrangement, bryllup, konserter og nå også Nordsjødans.