aadne2-768x656

Ådne Svalastog

Ådne Svalastog er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole. Etter mange år som kantor i Oslo, er han nå ansatt i Kvinesdal. Han er kjent for samspill med en lang rekke ulike musikere og sangere, blant annet Sigmund Groven, Henning Kraggerud og Sondre Bratland. Han lager gjerne sine egne arrangementer og trakterer både klaver, trøorgel og pipeorgel.

Vi gleder oss til et gjenhør med Ådne og Torhild under årets åpningskonsert på Varbak.