presse

Frode Nyvold

HVOR: Jubileumskonsert torsdag 

 

Frode Nyvold er folkesanger, antropolog og pedagog. Han er førstelektor ved for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk.

I tillegg til å arbeide med norsk tradisjonsmusikk har han gjort feltarbeid i Frankrike og Ungarn. Musikk, identitet og kommunikasjon har vært teoretiske tema i feltarbeid og i det skriftlige arbeid.

Nyvold har vore utøvende musiker sidan 60-tallet med konsertvirksomhet i Norge og i utlandet og har gitt ut flere kritikerroste cd-er. Hans

Ved folkemusikkstudiet underviser han i sang og torader og har kulturpolitikk og kulturhistorie som teoretiske hovedemne.

Hans siste cd, ble utgitt i desember 2019: Soldater og redelige sjømenn. Med noen unntak er utgangspunktet også denne gangen folkelig visetradisjon på Agder. Kildematerialet er ofte henta fra arkivmateriale bevart ved Agder folkemusikkarkiv. Noe av materialet er samla inn ved egen innsats.

Visetekstene peker av og til på ei lokal forankring, men gir samtidig et inntrykk av at mange av disse visene har vært på reise. Noen er typiske skillingsviser. Vi finner innslag av utenlandsk påvirkning – her hører vi både dansk, svensk og ulike norske dialektformer i samme visa.