Lørdag

Festivalkro på Torvet

26. august 2023 12:00 – 15:30

Popup-FOLK på Amfi

26. august 2023 12:00 – 14:00

Nordsjøkonserten

26. august 2023 19:00 – 21:00

Festivaldans

26. august 2023 21:00 – 00:15

The Langan Band

26. august 2023 21:30 – 22:30