Farsund Folk Festival 2020 – Foto: Solfrid S. Økland

Kobi Spillemannstreff lørdag // Dans og spel på Husan

28. august 2021 21:00–23:59

kr 100

Det må danses og det må være plass til spillemannslag og buskspel i Farsund Folk Festival. I år flytter vi dansen til Husan som har lange dansetradisjoner. Les bare her:

«Naar der skulde være Bal i byen, var der en Mand, som var aldeles nødvending, han var umistelig. Uden ham var det umuligt at holde Bal. Han var et Unicum. Jakobi Jensen hedte han, men hele Byen kaldte ham Kobi Spillemand.»

Kobi Spillemand spilte til bryllup og fest for fattig og rik, og var alltid på plass når det ble arrangert tilstelninger på Husan eller «Slottet» som var folks kallenavn på denne staselige bygningen.

(F.A Otto: Gamle Skilderier)

Da vi i 2021 flytter dansen til Husan, ønsker vi å hedre denne lokale spillemannen og inviterer ulike spelemannslag til treff.

Deltakende Spellemannslag er i 2021:

Villstrå,
Pigernes fornøjelse,
Hægebostad Trekkspillklubb,
Strøge`,
Lista Trekkspillklubb.

På grunn av korona viruset vil det være begrenset kapasitet, og vi ber alle som danser om å være i samme kohort, og holde avstand til de andre dansende.