Drankerens brønn

KUL – turtorsdag // Kulturhistorisk vandring i Farsund

26. august 2021 18:00–19:00

Årets festivalvandring blir i Farsund sentrum.

Tema: Kulturhistorisk blikk på Farsund sentrum.

Guide: Farsunds vekter Elin.

Turen starter ved de 4 trær og avsluttes på Vestersida
Her vil det kanskje bli musikk.

Turen er gratis og arrangeres i samarbeid med Lista Ungdomsslag