Farsund Folk Festival illustrasjon

Fra Nordsjøfestivalen i Farsund til Farsund Folk Festival

Nordsjøfestivalen i Farsund ble stiftet 27.10.1998 under navnet Nordsjøfestivalen Sailor´s Wake. Navneendring til Nordsjøfestivalen i Farsund ble vedtatt på årsmøte 25.01.2006.

torsdag 23. april 2020

I forberedelsene til den 22. Nordsjøfestivalen i Farsund har styret drøftet, og nå bestemt seg for endring av navn på festivalen til Farsund Folk Festival. Farsund Folk Festival er forståelig på både engelsk og norsk og gir en tydeligere profil for festivalens innhold og stedstilknytning.

Bakgrunnen for navneskiftet er flere sammenfallende grunner:

Festivalen rundet 20 år i 2018, og jubileet gav oss ny energi til å satse videre! Festivalen har de senere årene økt administrative ressursene, klart å bygge nye samarbeid lokalt og bygget et sterkere nettverk internasjonalt. Festivalen ønsker å være en ambisiøs og tydelig arrangør for folkemusikken og folkedansen på Sørlandet, og å bli en helårsarrangør gjennom å bruke Backes Bu som fast konsertarena i Farsund.

Vi tok vinteren 2019 kontakt med Havdur Design i Farsund for å få hjelp til å lage en ny grafisk og visuell profil for festivalen. I denne prosessen ble vi utfordret på navnet.
Nordsjøfestivalen sier ingenting om hva slags festival det er, men henviser til temaet for musikken. Dette temaet kommer vi fortsatt til å ha med oss. Musikk og musikere fra landene rundt Nordsjøen og fokus på Nordsjøen som forener oss skal fortsatt gi rammene for programmeringen vår.

Når vi nå omdøper festivalen til Farsund Folk Festival ønsker vi å kommunisere tydeligere hva slags innhold og hvilken genre festivalen har som sitt utgangspunkt. Vi ønsker å merkevarebygge festivalen internasjonalt, og fremheve hvor festivalen hører hjemme. Sånn sett merkevarebygger vi også Farsund internasjonalt gjennom vårt festivalnettverk. Vi markere også at vi har et slektskap til andre festivaler nasjonalt og internasjonalt. Vi har Røros Folk Festival, Folkelarm, Folkemusikkscena, Folkemusikkveka i Ål, Oslo Folk, Orkeney Folk Festival, Shetland Folk Festival osv osv.

Folk henviser både til oss mennesker generelt, en gruppe menneske, men også til genren folkemusikk. Musikk som er for folk flest, lagd av og for folk! Denne dobbeltbetydningen av ordet er vi veldig glade i, og vi vil beholde og tydeliggjøre vårt slogan; People meet folk!

Årets festival?

Navneendringen ble vedtatt på årsmøtet 10. mars, men vi har avventet med å offentliggjøre endringen på grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt gjennomføringen av årets festival. Når vi nå velger å gå ut i media med at vi skifter navn er det også fordi vi har et sterkt ønske om å arrangere en festival i 2020. Alle idretts- og kulturarrangement er avlyst frem til 15. juni. Men Farsund Folk Festival er i den heldige situasjon at vi kan gjennomføre en festival med et langt mindre antall publikum og kan ta i bruk alternative arenaer. Kulturminister Abid Raja har kommunisert at han før 1. mai skal legge frem Regjeringens strategi for sommerens og høstens festivaler og arrangement. Det er nå et sterkt press på kulturministeren fra festivaler og arrangører om at myndighetens tiltak gir lengre forutsigbarhet for festivalene som trenger god tid til planlegging og gjennomføring.

Styret i Farsund Folk Festival planlegger en alternativ festival hvor artistvalg, arenaer og konsepter skal ta høyde for de retningslinjene myndighetene gir for å håndtere smittevernet. Vi tror at en sakte åpning av Norge også betyr at mindre kulturarrangement kan gjennomføres til høsten. Vi skal i hvert fall være klar!

Vi er åpne for at vi helt ikke vet, eller kan se for oss hva slags festival vi skal gjennomføre. Det vil antagelig være reiserestriksjoner, transportutfordringer og en økonomisk situasjon i vårt lokale næringsliv som gir oss helt andre rammer enn tidligere for å gjennomføre festivalen. Men vi velger å være positive, tenke alternativt og har mange spennende ideer og tanker for årets festival. Vi har mange gode norske og internasjonale navn på blokka som vi kan invitere uten å gå utenlandsk. Vi vil være klar til å slippe de første artistene med en gang vi vet at vi kan gjennomføre en alternativ festival, og gleder oss til å komme med enda flere gode nyheter.

For kommentar:
Ta kontakt med Ann Helen Erichsen
Daglig leder Farsund Folk Festival

Styret i Farsund Folk Festival:
Oskar Nygaard, styreleder
Tor Steinar Fromreide, økonomileder
Knut Egil Kristiansen, kunstnerisk leder
Britt – Mari Langerud, styremedlem
Margrethe Østhassel, styremedlem