nka_korona_plakat_a3

Informasjon om korona og gjennomføring av festival

Vi lover å gjøre vårt ytterste for å gjennomføre en trygg festival hvor de magiske musikkminnene blir ettermælet,  ikke covid 19 og smittesporing. På alle våre arrangement vil vi foreta en risikoanalyse som også innebærer forholdene rundt risiko for smitte, og vil legge til rette for at vi alle kan overholde de gjeldene reglene.

lørdag 15. august 2020

Det maksimale antall publikum på offentlig arrangement er pr. i dag 200, stab og musikere regnes ikke med i dette antallet. Vi selger maks 200 billetter på Varbak, i Eilert Sundthallen og i Frelserens kirke. På Backes Bu vil maks antall publikummere være 50 personer.

Vi vil legge til rette for at dere kan holde 1 meters avstand til naboen, det vil være sprit/hånddesinfeksjon tilgjengelig på alle våre arenaer og organisering av køen for å unngå oppsamling av mennesker. Alle billetter skal registreres på den personen som skal benytte den. Vi er pliktig til å føre navneliste på alle arrangement og vil hente ut navneliste i vårt billettsystem over alle kjøpte billetter. Ved eventuell smitte, vil kommunen måtte foreta smittesporing. Navnelistene vil slettes i henhold til Datatilsynets personvernregler. Våre vakter og vertskap vil være oppdatert på smittvernsreglene, og vil veilede dere og sørge at vi gjennomfører trygge og gode arrangement.

Ang åpningskonsert på Varbak

Inngang til forestillingen blir fra Markeveien. Alle voksne som har med barn må registrere barnets navn i inngangen. Vi vil organisere køen og selve vandringen gjennom Varbak i grupper på opptil 20 personer. Vær snill å hold deg til din gruppe gjennom hele forestillingen. Forestillingen begynner kl. 20.30 og vi vil slippe inn folk i puljer med ca 3- 5 minutters mellomrom Våre frivillige vil veilede deg videre i forstillingen og alle vil ha fokus på ivareta ditt smittevern. Hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig. Det er ekstremt viktig at dere holder dere til den oppsatte stien, og går inn og ut av området i Markeveien. Parkering ved Farsund barne – og ungdomsskole. Det vil være parkeringsvakter tilstede.

Ang konserter i Eilert Sundthallen

Inngang i sluse inn til idrettshallen i Inger Sundts gate, på oppsiden av Aulaen. Det vil blir bordservering inne i hallen, god plass mellom bordene og desinfeksjon tilgjengelig. Som publikum må du ha god håndhygiene og holde avstand. Alle må bli sittende på samme stol og ikke bytte bord under forestillingen. Kun betaling med vipps og kort. Kom helst til fots, eller parker ved Amfi, Nytorvet, eller Verven. Vi vil gjøre vårt beste for å informere om eventuell omkjøringer i Storgata.

Ang Kirkekonsert med Kim Rysstad

Ved utsolgt konsert kl. 21.00 har vi mulighet for ekstrakonsert kl. 19.00.
Sitt med 1. meters avstand mellom skuldrene til de som ikke er i din husstand. Våre verter vil vise deg på plass i kirken. Vi tømmer benkene fra bakerste rad og så fremover benk for benk.
Betaling i inngang med kort.

Vær tålmodig, vis hensyn og ta vare på hverandre ved å holde 1. meters avstand og ved at du blir hjemme om du har symptomer eller påvist covid 9. Det er ditt ansvar!