Pop Up Folk

Konsert på Amfi 2017

Vi er festivalen hvor people meet folk! Det betyr at vi ønsker å være der folk er, og at terskelen for å gå på våre konserter skal være lav. Derfor bruker vi arenaer i hele kommunen, og sender våre musikere til skoler, barnehager, på gåtur, båttur og av og til bygger vi helt nye scener på steder mange mener det er umulig. Det syns vi er moro!

Fredag og lørdag under festivalen ønsker vi at folkemusikerne skal poppe opp over alt i Farsund sentrum, derav navnet Pop up FOLK. Så kanskje vil du møte på musikere og dansere fra festivalen på Amfi, i butikker, i restauranter, puber, på torvet, på en benk eller bak en busk. Ikke vet vi, alt kan faktisk skje. Men musikk i hele byen blir det, det lover vi!