Lista trekkspillklubb,18.03.19

Lista Trekkspillklubb

HVOR: Jubileumskonsert torsdag, Sang- og spelemannstreff fredag

Kortreist musikk og spilleglede. 

Lista Trekkspillklubb har i en liten menneskealder underholdt med sin lystige fremtoning, musikalsk som visuelt, med gammel tradisjonsmusikk både fra Agder og Sambandsstatene. Spilleglede og godt driv appellerer til dansefoten. Vi er superglade for at de stiller opp og spiller til dans festival etter festival.